Deze website is eigendom van en wordt dagelijks beheerd door totalwebshops.
De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website en alle daarin gebruikte code berusten bij totalwebshops.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, hergebruikt en/of opgeslagen in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van totalwebshops.

Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het auteursrecht.

Tevens is totalwebshops niet aansprakelijk voor het wel of niet correct weergeven van gegevens van de deelnemers aan deze website.

Heeft u vragen over het gebruik van gegevens op deze website, neemt u dan even contact op: