Gedragsregels voor het plaatsen van reviews en/of commentaren daarop:

Alle reviews en/of commentaren daarop worden, voordat zij worden gepubliceerd, beoordeeld door de redactie van eindhovenregio.nl.
eindhovenregio.nl behoudt zich het recht voor om aanstootgevende reviews en/of commentaren daarop minder aanstootgevend te herschrijven of te verwijderen, zonder opgaaf van redenen.

Dit betreft reviews en/of commentaren daarop, die:

  • duidelijk beledigend zijn voor de online gemeenschap, zoals inhoud die racisme, fanatisme, haat of fysiek letsel van enige soort bevordert tegen een groep of persoon;
  • een andere persoon kwetsen of het kwetsen van een andere persoon verdedigen;
  • de verzending van "junkmail", "kettingbrieven" of ongevraagde mass mailing of "spamming" inhouden;
  • lasterlijk, smadelijk of discriminerend zijn aan het adres van de eigenaar, personeel of andere bezoekers van de bezochte zaak;
  • informatie bevorderen waarvan u weet dat zij vals of misleidend is of illegale activiteiten bevorderen of gedrag bevorderen dat corrupt, dreigend of obsceen is;
  • gedrag kunnen veroorzaken, dat kan worden beschouwd als een misdrijf, of dat anderszins in strijd is met de wet;
  • commerciële activiteiten en/of verkoopactiviteiten bevatten, zoals wedstrijden, sweepstakes, ruilhandel, advertenties en piramidespelen;
  • reclame bevatten voor een andere zaak, schrijft u in zo'n geval een positieve review bij die andere zaak.

Bent u niet tevreden? Laat het de eigenaar van de desbetreffende zaak direct weten.
U zult begrijpen dat het niet aardig zou zijn als u eindhovenregio.nl als klaagbank zou gebruiken.